כוללים

kollew

בישיבת מרכז הרב
 עם הרב שמיר שיינטופ שליט"א
כולל בימים א'-ה '8.30-12.30
שיעור מאת הרב ביום ראשון ורביעי בין השעות 8.30-9.45

לשיעורים

­