כוללים

kollecircle

יצירת כוללים לאנשים העובדים במהלך היום. 2 כוללים עם תריסר משתתפים, האחד בירושלים ואחד בבית אל.

לפרטים....

 

 

חוברות

pubcircle

הדפסה והפצת 10.000 עותקים של החוברת טיפים לזוג מוצלח. החוברת הופצה עד כה בישראל ובצרפת.

לקרוא

 

 

הדרכת חתנים

Hatancircle

 לקראת חתונתם, החתן והכלה הולכים להכנס לחיים חדשים, עם כללים חדשים, שונים מכל מה שהכירו עד היום: צורת חשיבה שונה, בנייה חדשה, הלכות חדשות. לכן כל חתן וכלה חייבים לעבור הדרכה של מספר שיעורים כדי ללמוד את ההלכות הבסיסיות של חיי זוג ושל שלום בית.

לפרטים....

 

ציר זמן

­